Zgodnie z Regulaminem wpłynęły już zgłoszenia uczestnictwa w Przeglądzie Teatralnym.
Poniżej zamieszczamy listę grup zakwalifikowanych do udziału w imprezie:


1. Grupa Teatralna Flesz
2. Grupa Teatralna iSkrzydła DOA Poznań
3. Grupa Teatralna Mocni Teatralni Zakład Owińska
4. Grupa Teatralna Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki
5. Grupa Teatralna Przystań WTZ Ognik
6. Grupa Teatralna SDS Zielone Centrum
7. Grupa Teatralna Sokoły
8. Grupa Teatralna Stowarzyszenia dla Ciebie
9. Grupa Teatralna Śmiałek
10. Grupa Teatralna z Kuźni Talentów ProFUTURO

„Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.