Przegląd Zespołów Teatralnych
20 lutego 2016
Sala Wielka CK Zamek w Poznaniu

 ekran_teatry_harmonogram

Przegląd Zespołów Teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi to wyjątkowe wydarzenie artystyczne służące integracji i budowaniu wspólnoty w oparciu o uniwersalne doświadczenie sztuki.

Organizowane wydarzenie służy prezentacji osiągnięć twórczych osób niepełnosprawnych w atmosferze wzajemnej życzliwości i z uniknięciem presji rywalizacji. Najlepsze przedstawienia wyróżni publiczność oraz profesjonalne Jury, w składzie którego znajdą się osoby posiadające doświadczenie w reżyserii i aktorstwie, współpracujące z osobami niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi.
Wstęp i uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zaproszenie skierowane jest do Stowarzyszeń, Fundacji, Domów Pomocy Społecznej i innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Zwłaszcza do: rodzin, opiekunów i przyjaciół wyżej wymienionych osób. Ponadto mile wiedziani na widowni będą miłośnicy teatru. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zarówno dla grup teatralnych jak i widzów znajdują się w Regulaminie.

Zadaniem Przeglądu Zespołów Teatralnych jest wskazanie, że sztuka to obszar, w którym możliwa jest współpraca osób o różnym stopniu sprawności – i że każdy wnosi w tę przestrzeń niepowtarzalność własnej twórczości i własnego przeżywania świata.


DO POBRANIA:

Karta Zgłoszeniowa – Projekt Owinska 2016

Regulamin przeglądu zespołów teatralnych – Projekt Owinska 2016

„Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.