IDEA

Wydarzenia organizowane w ramach projektu mają na celu integrację osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji i wykluczeniu z życia społecznego.

Projekt koncertów to seria trzech programów Speaking Concerts: Upiór w orkiestrze, Zaczarowany klucz oraz Scherzo, dostosowanych do potrzeb szczególnie wymagających słuchaczy. Starając się nie nudzić i nie zniechęcać, realizujemy artystyczne optimum – fuzję tradycyjnego koncertu symfonicznego z błyskotliwym komentarzem, wciągającą fabułą i udziałem multimediów – materiałów wyświetlanych na dużym ekranie. Korzystanie z wielu środków przekazu pozwala nam ułatwiać i uatrakcyjniać odbiór, czyniąc go ciekawym, czytelnym i przystępnym dla zróżnicowanej publiczności.
Czy publiczność nie przestraszy się Upiora z orkiestry? Czy znajdzie wspólnie z dyrygentem odnajdzie zamek stworzony dla Zaczarowanego klucza? I jak zakończą się wirtualne podróże ze Scherzem? Przekonamy się już wkrótce!

Przegląd Zespołów Teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi to wyjątkowe wydarzenie artystyczne służące integracji i budowaniu wspólnoty w oparciu o uniwersalne doświadczenie sztuki.
Organizowane wydarzenie służy prezentacji osiągnięć twórczych osób niepełnosprawnych w atmosferze wzajemnej życzliwości i z uniknięciem presji rywalizacji. Najlepsze przedstawienia wyróżni publiczność oraz profesjonalne Jury, w składzie którego znajdą się osoby posiadające doświadczenie w reżyserii i aktorstwie, współpracujące z osobami niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi.

„Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.